Rekom­men­da­tioner Livscoaching

Jag känner stor tacksamhet för de rekom­men­da­tioner mina klienter och uppdrags­givare gett min under vägen.

Jag är tacksam för de förtroende jag gång på gång får av mina klienter i våra möten – och jag gläds med dem i sina framgångar mot ett ökat välbe­fin­nande – vare sig det handlar om coaching, stress­han­tering eller massage.

Jag har blivit stärkt i det jag vill och hittat dit där jag vill vara. Jag har kommit till insikt med vad som är viktigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Jag kan varmt rekom­mendera Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk person som jobbar med en tydlig struktur mot vilka mål man sätter upp och återkopplar hur mål och delmål nås. Efter hennes vägledning och hjälp med nya tankesätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verktyg att använda i livet

C. Wolf, Ekonom

Marie-Louice är lugn, metodisk och ger mig som hennes kund, möjlighet att själv få insikten och ge svar på hur jag kan nå förändring. Hon påminner mig om att fokusera på det som är min del i den upplevda proble­ma­tiken, och släppa det som ligger utanför min kontroll. Konse­kven­serna av att lägga orimligt mycket energi på småsaker slår bara tillbaka på mig själv.

Terese, 39 år, projekt­pla­nerare

Coachingen har varit en investering! Jag har fått verktyg och hjälp att tänka över saker för att kunna hantera dem och se lösningar.

Fredrik

Du ställer bra frågor som jag själv får svara på och på så vis komma till insikt. Jag har kunnat se min situation med andra ögon än tidigare. På så sätt fått reda på vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv.

Jan