Livscoaching - Novus- utveckling och möjligheter

Livscoaching-
Ett möte med den viktigaste personen i ditt liv- Dig själv!

Livscoaching handlar om din längtan, dina drömmar, mål och visioner. Det  handlar om det som är viktigt för dig i ditt liv. Det handlar om att bli mera du!

Du  är huvudpersonen i ditt liv.
Vad drömmer du om?  Vad vill du förverkliga?

Livscoaching handlar om att förverkliga dina drömmar i stort och smått. Det kan handla om att börja med en hobby eller att göra en resa, byta yrke eller arbeta mindre, starta eget företag, bli ekonomiskt oberoende eller göra en omstart i livet.
Det kan handla om mindre stress, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självkänsla, bättre hälsa, mer glädje i vardagen, yrkesval och karriär.

Livscoaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv.
Det handlar om att skapa ett liv med hög livskvalitet – ett liv som du mår bra av och trivs med,  ett liv där du använder din fulla potential.
Denna resa handlar om att utforska din längtan, din motivation, din inspiration och dina önskningar.
På resan lär du känna fler dimensioner av dig själv – styrkor och utvecklingsområden.
Du får verktyg för att hantera både med- och motgång, delar i det livlånga lärandet.

Som din coach lotsar jag dig genom frågor, reflektioner och konkreta handlingar på vägen mot dina mål.

Erbjudande Just nu!

Livscoaching handlar om

 • Dig och ditt liv
 • Dina drömmar och visioner
 • Livskvalitet
 • Livsstilsförändringar

Livscoaching ger dig verktyg för att

 • reflektera över det som är viktigt för dig i ditt liv
 • lära känna dig själv- dina styrkor och utvecklingsområden
 • utforska din längtan, dina drömmar och dina önskningar
 • tänka i nya banor för att skapa nya perspektiv och nya handlingar
 • sortera tankar och känslor för att kunna göra val i livet
 • sätta mål och hitta en hållbara väg dit

Förändring och utveckling – Motivation och inspiration

Som din coach hjälper jag dig att minska glappet mellan där du är och där du vill vara!

På vägen arbetar vi bla. med

 • Kartläggning av nuläget
 • Visioner och målbilder
 • Insikt och ökad medvetenhet
 • Styrkor och färdigheter
 • Nya handlingar – Att göra på nytt sätt
 • Ansvartagande
 • Motstånd och hinder

Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring. Förändringar sker vare sig vi vill det eller inte.  I bland vill vi skapa en förändring, men vet kanske inte riktigt till vad och hur.

Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets förändringar leder till en ökad känsla av frihet då du kan välja nya förhållningssätt som leder dig mot dina mål och önskningar.

I coachingen får du möjlighet att både formulera och spegla dina tankar, känslor och beteende för att öka din medvetenhet och på så sätt kunna välja andra tankar och handlingar som skapar en hållbara förändring.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet.  Alla vägar leder till Rom – det viktiga är att du finner din väg.

Möten som gör skillnad för dig

Som din coach är jag din tanke PT (personlig tränare) som utmanar dig att tänka nya tankar. Att göra förändringar är inte alltid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coachingen skapar du och jag tillsammans en trygg atmosfär där du kan reflektera över din situation och prova nya vägar. Jag sporrar dig under resans gång med frågor och olika former av övningar som gör att du får tillgång till nya sätt att tänka. Nya tankar leder till nya handlingar.

Våra möten sker på min mottagning, Falkenbergska Kvarnen (Skultunavägen 1, Västerås) eller via telefon.
Varje möte är 60 min.
Mellan våra möten arbetare du med att reflektera över insikter som föds i våra samtal och prova nya sätt att agera i din vardag.
Du kan välja att betala per gång eller köpa något av mina rabatterade paket.

Jag kan varmt rekommendera Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk person som jobbar med en tydlig struktur mot vilka mål man sätter upp och återkopplar hur mål och delmål nås. Efter hennes vägledning och hjälp med nya tankesätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verktyg att använda i livet// C. Wolf, Ekonom

Jag har blivit lyssnad på, fått utveckla det som är viktigt för mig/ Carina

Tack bästa! Alla borde ha ett coachande samtal minst en gång i månaden. Ger så mycket! Tänk vad vi skulle växa i det liv vi lever/ Per

Coachingen har varit en investering! Jag har fått verktyg och hjälp att tänka över saker för att kunna hantera dem och se lösningar/ Fredrik

Jag har blivit stärkt i det jag vill och hittat dit där jag vill vara. Jag har kommit till insikt med vad som är viktigt för mig för att jag ska må bra/ Eva

Marie-Louice är en fantastik coach och jag rekommenderar henne varmt. Hon har kunskap, visdom och nyfikenhet som hjälper mig på vägen mot målet / Sara

Du ställer bra frågor som jag själv får svara på och på så vis komma till insikt. Jag har kunnat se min situation med andra ögon än tidigare. På så sätt fått reda på vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv. /Jan

Marie-Louice ställer dom rätta frågorna, som gör att man kan sätta ord på hur man känner sig. Jag har lärt känna mig själv på ett nytt sätt. Dessa samtal har stärkt och gett mig jätte mycket / 2-barnsmamma

Mer att läsa om coaching