Livshjulet

Livshjulet är en övning som hjälper dig att få överblick över i vilka delar av livet du känner tillfred­stäl­lelse , och i vilka dela du behöver göra någon form av förändring för att uppnå en större tillfreds­stäl­lelse.

Livshjulet

Övningen är kostnadsfri.
När du laddar ned övningen blir du samtidigt prenu­merant på mitt Nyhetsbrev där du får mer
kunskap, inspi­ration och erbju­danden för ditt personliga ledarskap och välbe­fin­nande.