Boka ett möte som gör skillnad för dig

Utveckling och möjlig­heter har i alla tider varit en del i männi­skans drivkraft i livet.

Novus betyder ny- och det är just den känslan jag önskar att du tar med dig från våra möten.
Det handlar inte att bli någon annan- det handlar om att känna dig pånyttfödd som dig själv, att få ny inspi­ration och motivation till att ta de steg som är viktiga för att du ska känna att du lever ett liv som känns menings­fullt och rikt för just dig. Det handlar om livskva­litet på dina villkor.

Coaching  ger dig verktyg för personligt växande och välbe­fin­nande.

Du är den vikti­gaste personen i ditt liv- Boka ett möte med dig själv!

Utveckling och möjlig­heter - Möten som gör skillnad

 

Coaching/ stress­han­tering erbjuder jag  via telefon eller digitala videomöten.

Marie-Louice Wallin - Novus Utveckling och Möjligheter

Marie-Louice Wallin

ICF Certi­fierad Coach (PCC) , Stresspe­dagog, Certi­fierad Massör
Föreläsare och utbildare

Då du anlitar mig kan du känna dig trygg med min kompetens, ett profes­sio­nellt och personligt bemötande. Många års erfarenhet och vidare­ut­bildning gör att jag kan erbjuda dig ett möte som är anpassat efter dina behov.

Jag har arbetat med utveckling och möjlig­heter i personlig utveckling och friskvård sedan 1990.

Jag har stor erfarenhet av möten med människor i klient­möten, föreläs­ningar och utbild­ningar.