Artiklar - Sida 3 av 3 - Novus utveckling och möjligheter
2014-06-27

Fysisk aktivitet

Många är vi som tänker att jag har inte tid, inte ork, inte lust, inte nu, sedan ska jag... ja, undan­flyk­terna kan var många. Men det […]
2014-05-23

Livso­aching - Redskap för ditt personliga ledarskap

Livscoaching - Redskap för ditt personliga ledarskap Livscoachingen handlar om ditt personliga ledarskap. Det handlar om resurser och mod för att leda sig själv genom livets utmaningar […]
2014-05-19

Vad gör en coach, egent­ligen?

Personlig coach - bär fram möjlig­heter och potential Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt […]
2014-04-28

Förändring och utveckling - Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling - Hot eller möjlighet? Förändring och utveckling är nära samman­knippat med hot och möjlighet. Brukar du reagera med ilska, avstånds­ta­gande, ifråga­sät­tande eller motar­be­tande […]
2014-03-18

Personligt ledarskap – ökad livskom­petens

Personligt ledarskap Personligt ledarskap handlar om resurser och mod för att leda sig själv genom livets utmaningar för att få ut bästa möjliga av sig själv […]
2013-11-28

Motivation - drivkraften till förändring

Står du inför en förändring? Har din situation förändrats - behöver du hitta ny motivation? Vill du hitta motivation - för att kunna skapa en förändring? […]
2013-10-11

Oxytocin - kroppens eget lugn- och ro hormon

Oxytocin - kroppens eget lugn- och ro hormon Oxytocin är kroppens eget lugn- och ro hormon som ökar vårt välbe­fin­nande i situationer/aktiviteter som känns behagliga/ positiva […]