Artiklar - Sida 3 av 4 - Novus utveckling och möjligheter
2017-10-31

Coaching- sätt ben på dina drömmar och önskningar

Har du någon gång satt krokben för dig själv? Vi är nog många som känner igen oss med att i våra tankar sätta krokben för oss […]
2017-05-03

Stress­han­tering - Må bra i en stressad tid

Stress  – en del av vår  vardag Stress har alltid varit en del  männi­skans vardag och levnads villkor. Stress är både livsnöd­vändigt och  hälsosamt Stress kan […]
2017-04-06

Coaching - Vad, hur, när?

Coaching - fokus på lösningar och möjlig­heter Coaching - vad, hur, när? Coaching är i dag ett välkänt begrepp i många sammanhang. Den gemen­samma nämnaren ovett […]
2016-07-07

Tid för samtal

Att samtala, verkligen samtala förut­sätter tid och närvaro   Tid för samtal. Ta dig tid för att verkligen samtala med dina medmän­niskor. Det ger både dig […]
2016-01-22

Mod att misslyckas för att nå dina mål och din längtan

Personlig utveckling – en naturlig del av livet Vi utvecklas från det att vi föds. Vi får erfaren­heter av livet, somliga av dem påverkar oss mer […]
2016-01-11

Personligt bokslut

Personligt bokslut Företag gör inven­te­ringar, ibland fler gånger per år. Inven­te­ringarna ger en överblick över företagets status och ligger till grund för företagets kommande investe­ringar och […]
2015-11-21

Med små medel kan du själv öka din hälsa

Hälsa är färskvara Med små medel kan du själv påverka din hälsa och ditt välbe­fin­nande. Att göra detta i förebyg­gande syfte innebär inte bara att du […]
2014-06-27

Fysisk aktivitet

Många är vi som tänker att jag har inte tid, inte ork, inte lust, inte nu, sedan ska jag... ja, undan­flyk­terna kan var många. Men det […]
2014-05-23

Livso­aching - Redskap för ditt personliga ledarskap

Livscoaching - Redskap för ditt personliga ledarskap Livscoachingen handlar om ditt personliga ledarskap. Det handlar om resurser och mod för att leda sig själv genom livets utmaningar […]
2014-05-19

Vad gör en coach, egent­ligen?

Personlig coach - bär fram möjlig­heter och potential Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt […]