Coaching- är ett möjligheternas möte - Novus utveckling och möjligheter