Artiklar - Sida 2 av 3 - Novus utveckling och möjligheter
2018-08-15

Coaching – Varför fungerar det?

Coaching - en kreativ process Coaching handlar om att hitta hem, att hitta din kreati­vitet och längtan, dina drivkrafter, förmågor och styrkor. Coachning utgår från din […]
2018-06-06

Tid för reflektion

Reflektera - Att vända tillbaka Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända […]
2017-12-02

Massage - hälsa och välbe­fin­nande

Massage- sedan urminnes tider Massage för välbe­fin­nande. Att öka sitt välbe­fin­nande har i alla tider varit en drivkraft för människor. Massage kan troligen spåras lika långt […]
2017-10-31

Coaching- sätt ben på dina drömmar och önskningar

Har du någon gång satt krokben för dig själv? Vi är nog många som känner igen oss med att i våra tankar sätta krokben för oss […]
2017-05-03

Stress­han­tering - Må bra i en stressad tid

Stress  – en del av vår  vardag Stress har alltid varit en del  männi­skans vardag och levnads villkor. Stress är både livsnöd­vändigt och  hälsosamt Stress kan […]
2017-04-06

Coaching - Vad, hur, när?

Coaching - fokus på lösningar och möjlig­heter Coaching - vad, hur, när? Coaching är i dag ett välkänt begrepp i många sammanhang. Den gemen­samma nämnaren ovett […]
2016-07-07

Tid för samtal

Att samtala, verkligen samtala förut­sätter tid och närvaro   Tid för samtal. Ta dig tid för att verkligen samtala med dina medmän­niskor. Det ger både dig […]
2016-01-22

Mod att misslyckas för att nå dina mål och din längtan

Personlig utveckling – en naturlig del av livet Vi utvecklas från det att vi föds. Vi får erfaren­heter av livet, somliga av dem påverkar oss mer […]
2016-01-11

Personligt bokslut

Personligt bokslut Företag gör inven­te­ringar, ibland fler gånger per år. Inven­te­ringarna ger en överblick över företagets status och ligger till grund för företagets kommande investe­ringar och […]
2015-11-21

Med små medel kan du själv öka din hälsa

Hälsa är färskvara Med små medel kan du själv påverka din hälsa och ditt välbe­fin­nande. Att göra detta i förebyg­gande syfte innebär inte bara att du […]