Samtal som gör skillnad - Novus utveckling och möjligheter