Tid för reflektion - Novus- utveckling och möjligheter