Tid för samtal - Novus- utveckling och möjligheter