Massage - avslappning och återhämtning för kropp och själ

Ge dig själv en fin gåva genom en avkopp­lande massa­ge­be­handling. Ett lugnt sinne och avspända muskler är en mycket god grund för hälsa, helhet och välbe­fin­nande i en utmanande tid. Positiva och välkända effekter av massage är bland annat minskad stress, bättre matsmältning, bättre sömn, minskad värk och trötthet, ökad rörlighet i leder och ett lättare sinne.

Jag har arbetat med frisk­vår­dande, förebyg­gande och behand­lande massage sedan 1990 och är diplo­merad massa­ge­te­rapeut samt certi­fierad massör genom Branschrådet Svensk Massage. När du väljer mig som massör kan du känna dig trygg med att få kompetens, erfarenhet och ett personligt bemötande.

Jag erbjuder olika former av massage för både fysiska och stress­re­la­terade besvär. Behand­lingarna utgår alltid från din dagsform och dina behov.

Marie-Louice har en stor empatisk förmåga och ger en optimalt avkopp­lande och välgö­rande behandling för både kropp och själ.

Katarina

Massage i Västerås - hos Novus

Jag erbjuder massage med fokus på välbe­fin­nande och återhämtning. Välkommen till en lugn stund i fina lokaler i Falken­bergska kvarnen i Västerås, med centralt  läge och bra parke­rings­möj­lig­heter.

Du får en stund för dig själv mitt i vardagen där du tar hand om dig själv och får återhämtning. Du tar hand om din kropp och ditt sinne. Du vilar samtidigt som du laddar dina batterier. Du landar samtidigt som du känner dig upplyft. En massa­ge­be­handling är helt enkelt en klok investering i dig själv!

Många års erfarenhet som massör och ett stort intresse för vidare­ut­bildning gör att jag kan erbjuda dig en behandling som är anpassad efter just dina behov.

Omtyckta behand­lingar:

Varm avslapp­nings­massage

Rytmisk och avslappnade behandling med varm laven­del­dof­tande olja för avslappning och stress­re­duktion.
75 minuter

Klassisk massage

Djupgående muskel­massage, för avslappning och minskad muskel­spänning.
60 eller 30 minuter

Massage -för ditt välbefinnande

Lugn och läkning

Massage har många positiva effekter för både kropp och sinne och frisätter oxytocin, kroppens eget ”lugn-och-ro-hormon”. Oxytocin gör oss lunga och harmo­niska och hjälper till att minska stress och oro.

Detta hormon påverkar även vår inter­aktiva förmåga på ett positivt vis. När vi känner oss lugna och harmo­niska blir vi vänligt inställda till människor i vår omgivning, tar lättare in ny kunskap och får enklare att hantera påfrest­ningar och föränd­ringar. Oxytocin har även viktiga funktioner vid kroppens återhäm­tande och återupp­byg­gande processer, t.e.x. för repro­duktion av celler, norma­li­sering av hormo­nella nivåer samt för sömn och matsmältning.

Frisk­vårds­bidrag

Främja din hälsa och använd ditt frisk­vårds­bidrag till välgö­rande massa­ge­be­hand­lingar hos Novus, Skultuna­vägen 1, 722 17 Västerås.

Följande frisk­vårds­bidrag kan användas: