Mod att misslyckas för att nå dina mål och din längtan

Personlig utveckling – en naturlig del av livet

Vi utvecklas från det att vi föds. Vi får erfarenheter av livet, somliga av dem påverkar oss mer än andra. Alla livets erfarenheter är en del av vår personliga utveckling. Ibland tvingar livet oss till personlig utveckling – vissa erfarenheter gör att vi växer och omvärderar oss själva eller vår omgivning, vi tvingas kanske att lära nytt för att hantera en ny situation. Ibland behöver vi aktivt arbeta med vår personliga utveckling – vi vill kanske förflytta oss från en plats eller situation till en annan. Personlig utveckling kan ses som en lärande process för att på bästa sätta skaffa den kompetens som behövs för att må bra och hantera livets skiftningar på ett tillfredsställande sätt.

Personlig utveckling är mycket individuell både till innehåll och struktur. För någon handlar det om att stärka sin självkänsla, för någon annan handlar det om att nå yrkesmässig och ekonomisk framgång, för någon handlar det om att finna mening i livet efter en svår förlust eller sjukdom, för någon handlar det om att hitta balans mellan fritid och arbete, för någon handlar det om att känna mer glädje och inspiration i livet.

Personliga utveckling handlar om att eftersträva ökad medvetenhet och nya sätt att agera för att få ut mesta möjliga av dig själv och din situation. Utan medvetenhet, en form av helikopterperspektiv (utifrån och in/inifrån och ut) kan vi inte medvetet handla på nya sätt. Utan handling finns ingenting att vara medveten om. Handling leder till kunskap, ny handling leder till ny kunskap- ett ständigt pågående kretslopp.

 

Mod att misslyckas

Även om personlig utveckling och mänskligt växande är en del av livet, innebär inte det att det alltid sker lätt och smärtfritt. Att växa och utvecklas innebär ofta både osäkerhet och till vissa delar smärta. Även om du önskar en förändring innebär detta att du måste ge dig ut i det okända och kankse osäkra – det du ännu inte vet. Du vet vad du har, även om du inte trivs med det- men du vet inte vad en förändring kommer att föra med dig.

Misslyckanden kan vara ett effektivt sätt för att lära sig, se på de små barnen som oupphörligt ramlar omkull i sin strävan att lära sig gå. Många av mänsklighetens stora upptäcker har gjorts just genom misslyckanden.

Många av oss har fått lära oss att misslyckanden är dåliga, vi har tidigt lärt oss att gömma undan våra misslyckanden, ja vi tom. skäms över dem. Med tiden slutar vi ta risker för att undvika ett misslyckande, vi begränsar oss själva. Detta undvikande, en aktiv handling, tar vår energi och glädje. Det är stor skillnad på att misslyckas och att vara misslyckad. Vi är inte misslyckade även om vi misslyckas med våra strävanden ibland.

 

Våga lyckas!

Verkligt mod handlar om att ge dig chansen att göra det du verkligen vill, att fylla ditt liv med det som är viktigt och betydelsefullt för dig- trots rädsla för det osäkra och okända.

För att göra det behöver du stanna upp, reflektera och fatta beslut som för dig i den riktning du önskar. Beslutet behöver du omsätta i handling – du behöver ta steg som för dig närmare målet. Oavsett hur långt du når kommer du, om du tillåter dig själv,  att växa och lära dig nytt om dig själv och om ditt liv. Och säg – är inte det lycka?

mod att misslyckas

För att verkligen lyckas behöver du mod att misslyckas
– och kanske är det just misslyckandet som gör att du växer

 

Skriv gärna din kommentar här: