Motivation – drivkraften till förändring

Står du inför en förändring?

 • Har din situation förändrats – behöver du hitta ny motivation?
 • Vill du hitta motivation – för att kunna skapa en förändring?I alla former av förändringsarbete är motivationen en viktig drivkraft. Utan motivation blir det ett tungrott arbete – troligen utan varaktigt resultat.Din egen motivation är betydelsefull för att nå dina må och för ditt välbefinnande. Den som bäst kan motivera dig är du själv. Detta är en viktig insikt som dig ansvaret för din utveckling och ditt välbefinnande.Motivationen, vår verkliga drivkraft, hittar vi inom oss själva – utifrån frågor som handlar om vad som är viktigt för oss, vad vi innerst inne vill, vilka våra drömmar och visioner är. Detta är en tanke – och känsloreflekterande process, som ibland kräver både tid och ett visst mått av modMotivation och attityd, din inställning, är starkt sammankopplade med varandra. Medvetenhet om och förmåga att hantera sina egna attityder skapar förutsättningar för att nå dina mål och ett ökat välbefinnande.

  Vilken attityd har du just nu? Är den stark och positiv? Är den tveksam?  Är den negativ?

 • Hur påverkar denna attityd ditt mål och ditt välbefinnande?
  Motivation är ”färskvara” och behöver kontinuerligt förnyas. Du kan se till att din attityd är uppdaterad så att den på bästa sätt gagnar dig, dina mål och ditt välbefinnande.Daglig uppdatering av din attityd
 • Vilka möjligheter har du för att göra den här dagen speciell?
 • Vilka utmaningar har du framför dig? På vilket sätt kommer dessa att få dig att växa?
 • Se inom dig hur du utstrålar en positiv attityd och ett välbefinnande!
 • Se hur du lyfter och motiverar andra!Se till att din egen attityd är på topp!
 • Göra detta från och med nu! Om och om igen

Marie-Louice Wallin, Cert. ICF Coach   

Skriv gärna din kommentar här: