Personlig coaching- sätt ben på dina drömmar och önskningar

Har du någon gång satt krokben för dig själv? streckgubbe1

Vi är nog många som känner igen oss med att i våra tankar sätta krokben för oss själva.
Vi låter våra tankar om oss själv och våra möjligheter bli till hinder för våra drömmar och visioner.

Som en extra sten på bördan lägger vi kanske också andras eventuella tankar om oss.
Hur ofta vet vi vad andra faktiskt tänker om oss?
Och om de nu fungerar som de flesta av oss – är de troligen mer upptagna av att tänka på vad andra tänker om dem än att tänka om andra!

Tankar skapa handlingar

Vi kan säga att det mesta skapas två gånger – först i våra tankar – där det ofta och utanför vår vetskap, upprepas gång på gång och sedan i våra handlingar. Då tankar skapar handlingar blir det också viktigt att börja tänka tankar som gagnar dig och tar dig mot ditt mål.I coaching arbetar vi med att utforska, medvetandegöra och utmana hindrande tankar samt att lyfta fram tankar som gagnar dig på resan mot ditt mål.

Coaching- ett kraftfullt verktyg på din väg

Coaching förknippas många gånger med idrott, företagsutveckling eller stora omvälvande planer och förändringar. Coaching är mer än så – coaching handlar ofta om vardagsnära angelägenheter– så som mindres stress, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självförtroende, bättre hälsa eller mer glädje i vardagen.

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att reflektera och skapa medvetenhet kring vad du egentligen vill och hur du ska ta dig dit. Ofta är vi inte helt klara över vad vi egentligen vill – våra drömmar och önskningar är många gånger vaga och lite diffusas. Vad betyder tex ”Jag vill ha mer balans i livet” – för just dig? Att bli klar över vad en önskan står för, vilka former den kan ta sig är en början på färden mot målet och säkerställer att du kommer i rätt mål.

En del av coachningen är att finna att det finns flera olika vägar mot målet – det viktiga är att du hittar en väg som gagnar dig, ditt mål och dina värderingar. För att hitta din väg är det viktigt att formulera ditt mål så tydligt som möjligt, att din önskan blir tydlig för dig själv.

 

streckgubbe

      Nästa steg på vägen bli att hitta motivationen, viljan och handlingarna som tar dig dit.
Det är detta coaching handlar om!

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

Skriv gärna din kommentar här: